Regnskap 2022 og budsjett 2023

Publisert: 14. jan. 2024 av Frank Stamland

           
    Regnsk.2021 Buds.2022 Regnsk.2022 Buds.2023
  INNTEKTER        
3110 Salg av utstyr 13 346,00 500,00 588,42 4 500,00
3120 Sponsor/Samarbeidsavtaler 10 257,43 11 000,00 12 031,76 30 000,00
3400 Offentlig tilskudd 24 645,00 20 000,00 21 142,00 23 000,00
3410 Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00
3920 Medlemskontigenter 28 400,00 43 000,00 45 772,00 46 000,00
3970 Egenandeler ifm. Stevner 0,00 1 000,00 1 236,20 1 000,00
3971 Egenandeler ifm. Fredrikshavntur 0,00 0,00 0,00 0,00
3980 Dugnader 0,00 10 000,00 4 000,00 3 000,00
3990 Salgsinntekter ifm. egne stevner 0,00 0,00 0,00 0,00
3999 Andre inntekter 185,00 150,00 180,00 150,00
           
  Sum driftsinntekter 76 833,43 85 650,00 84 950,38 107 650,00
           
  UTGIFTER        
  VAREKOSTNAD        
4200 innkjøp av utstyr 45 715,00 30 000,00 26 678,00 40 000,00
4300 forbruk av varer for videresalg 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 loddbøker 0,00 5 000,00 0,00 3 000,00
4410 Reklameutgifter Porsgrunn kommune 0,00 0,00 0,00 0,00
           
  ANNEN DRIFTSKOSTNAD        
6300 Leie av lokaler 4 020,00 15 000,00 23 767,00 24 000,00
6730 Idrettsfaglig bistand 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering 2 640,60 3 000,00 8 628,00 7 000,00
6861 Treningsleir i Fredrikshavn 0,00 0,00 0,00 0,00
6862 Deltakeravgift eksterne stevner 1 642,04 2 000,00 2 467,00 2 500,00
6940 Porto 0,00 0,00 0,00 0,00
7330 Reklameartikler 0,00 0,00 0,00 0,00
7410 Medlemskontigenter (NIF) 8 125,00 9 000,00 9 600,00 10 000,00
7420 Gaver og premier 0,00 1 000,00 288,00 500,00
7790 Diverse kostnader 2 787,00 3 000,00 3 689,00 4 000,00
  Sum kostnader 79 929,64 83 000,00 90 117,00 106 000,00
           
  DRIFTSRESULTAT -3 096,21 2 650,00 -5 166,62 1 650,00
           
  FINANS-/EKSTRAORDINÆRE POSTER        
8040 Renteinntekter 0,00 0,00 24,00 0,00
8140 Renteutgifter   0,00   0,00
8170 Gebyrer i bank 591,50 600,00 546,00 600,00
8171 Vipps gebyr 28,51 50,00 0,00 50,00
           
8800 ÅRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD -3 716,22 2 000,00 -5 688,62 1 000,00


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024