Referat fra årsmøte for 2020 den 8.juni 2021

Publisert: 14. mars 2022 av Frank Stamland

ÅRSMØTE 8.JUNI  2021

MØTEREFERAT

 

Tilstede:

Tore Kaarstein              - formann

Frank Stamland            - kasserer   

Sverre Carlson              - nestformann

Atle Sten –Hansen        - medlem, valgkomite

Erik Langeland             - revisor

Eirik Manger                - medlem

Jan Are Hansen            - medlem

Tore Gavelstad             - medlem

Tommy Elverhøy         - medlem

Trond Solli                    - sekretær

 

Sak 1. Agenda. Godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder. Tore Kårstein

Sak 3. Valg av referent. Trond Solli

 

Sak 4. Årsberetning for 2020. Lest og gjennomgått av Trond Solli.

Godkjent. Årsberetningen legges inn på klubbens hjemmeside.

Sak 5. Regnskap 2020.     

           Regnskap for 2020 gjennomgått av kasserer og godkjent.

           Regnskap er i forkant av årsmøtet godkjent av revisor.

Sak 6. Budsjett 2021

            Budsjett for 2020 gjennomgått av kasserer og godkjent

            Budsjett er i forkant av årsmøtet godkjent av revisor.    

Sak 7. Kontingent for 2022.

            Årsmøtet vedtok følgende :

  På bakgrunn av klubbens sunne økonomi ønsker årsmøtet uendrede satser       for kontingent.

            Satsene blir da som følger:

 1.Vanlige medlemmer: 1600 kr. pr. år      

             2.Under 20 år, pensjonister, trygdede og studenter: kr. 800,-pr.år.

  1. Familiekontingent: kr. 2800,-

Sak 8. Innkomne forslag.

Forslag.

Sak 9. Valg.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble gjenvalg av alle som var på valg.

Porsgrunn badmintonklubb får dermed følgende styre for 2021 : 

STYRET:

Leder:                    Tore Kaarstein                Ikke på valg

Nestleder:              Sverre Carlson                Gjenvalgt for 2 år

Sekretær:               Trond Solli                      Ikke på valg

Kasserer:               Frank Stamland               Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:        Jacob Aga                       Gjenvalgt for 2 år

Varamedlem:         Lis Lehn Fosse                 Gjenvalgt for 1 år

 

Andre verv:

Kontrollkomite: (jfr § 2-12)

Medlem                 Erik Langeland               Valgt for 2 år

Medlem                 Tommy Elverhøy             Valgt for 1 år

Varamedlem          Atle Sten-Hansen            Valgt for 1 år

 

Valgkomite:

Leder:                   Per Helge Bergan            Gjenvalgt for 1 år

Medlem:                Atle Sten-Hansen            Gjenvalgt for 1 år

 

Eventuelt.

    

Trond Solli

Referent


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024